Over Samen slim werken

Wat is Samen slim werken?
Samen slim werken bevat oplossingen voor belangrijke gezondheidsrisico’s die bij IKEA aan de orde zijn. Deze verzameling is samengesteld door sociale partners (IKEA, FNV, de WIM en de OR) met het oog op een gezonde werkomgeving binnen IKEA. 

Waar gaan de oplossingen over?
In Samen slim werken staan oplossingen die volgens IKEA, FNV en WIM het beste passen bij de volgende 5 arbothema's:

  • Fysieke belasting
  • Werkdruk
  • Beeldschermwerk
  • Omgeving en transport
  • Agressie en geweld

Levend document: heb je nog suggesties?
Samen slim werken is een levend document en wordt de komende jaren steeds verder uitgebreid met nieuwe gezondheidsrisico’s en oplossingen. Samen slim werken zal daarom nooit volledig kunnen zijn. Oplossingen die gangbaar zijn of juist vernieuwend en daarmee informatief staan in Samen slim werken. Via  de Preventiemedewerker in jouw unit of vakbondsvertegenwoordiger of de LMZ kunt je zelf ook suggesties inbrengen voor aanpassingen of aanvullingen.

Waarom Samen slim werken?
Het doel is dat iedereen:

  • Elke dag met zoveel mogelijk plezier werkt
  • Elke dag weer ongeschonden naar huis gaat
  • Zo gezond mogelijk met pensioen gaat
  • Na het pensioen zo gezond mogelijk actief kan blijven

Leeswijzer

Wil je meer uitleg over hoe je Samen slim werken kunt gebruiken? Hier vind je de Leeswijzer.