Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. De in het project samenwerkende organisaties (IKEA B.V, Inter IKEA Systems B.V., FNV en WIM) wijzen er nadrukkelijk op dat aan de inhoud van de website of aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend.

Samen slim werken is ontwikkeld met het doel IKEA units (werkgevers en werknemers gezamenlijk) in staat te stellen om met behulp ervan d te komen tot een goede invulling van de voorschriften uit hoofde van de Arbowet en daarmee te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden bij IKEA winkels, het Service Office en het CSC in Nederland. 

De in het project samenwerkende organisaties (IKEA B.V, Inter IKEA Systems B.V., FNV en WIM zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt en deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs hun visie.
Het materiaal op Samen slim werken mag worden gedownload, gekopieerd of gebruikt, met bronvermelding, tenzij anders vermeld staat.